Slovenská Republika » PRE PACIENTOV » Alergénová imunoterapia

Alergénová imunoterapia

Alergénová imunoterapia predstavuje jedinú liečbu zameranú na samotnú príčinu alergie. Tento druh liečby, ktorý skôr celkom závisel od osobných skúseností lekára, je dnes prísne diktovaný Medzinárodným konsenzom a koordinovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Podstatou alergénovej imunoterapie je podávanie zvyšujúcich sa dávok alergénov na obnovu normálnej funkcie imunitného systému a zníženie významnosti symptómov alergickej reakcie.

Postupy pre alergénovú imunoterapiu presne vyhradzujú:

-    Indikácie (nie pre všetky formy alergie, všetky alergény a všetkých pacientov sa tento prístup hodí).
-    Vedenie liečby (pri tak dlhom, náročnom lekárskom postupe je spolupráca pacienta nevyhnutná).

Alergénová imunoterapia tvorí základ liečby alergie.

Alergénová imunoterapia umožňuje predísť rozvoju alergickej rinitídy do astmy a tiež pomáha brániť vzniku senzibilizácie na ďalšie alergény.

Jej účinok spočíva v znížení vnímavosti pacienta voči alergénu a tým aj výskytu alergickej odpovede.Ako alergenová imunoterapia funguje?

Alergénová imunoterapia prebieha v dvoch fázach:

       • Iniciálna liečba spočíva v podávaní postupne sa zvyšujúcich dávok alergénu.
       • Udržiavacia liečba spočíva v pravidelnom a dlhodobom (min. 3 roky) užívaní príslušnej dávky alergénu.


Ako liečba vyzerá?

Alergológ je jedinou osobou, ktorá je spôsobilá predpisovať túto formu liečby a dohliadať na jej priebeh. Alergénová imunoterapia vyžaduje dôkladnú znalosť alergického ochorenia.

Podávanie liečebného alergénu je možné dvoma spôsobmi:

Subkutánne podanie: alergén je aplikovaný subkutánnou (podkožnou) injekciou do hornej oblasti ramena medzi lakťom a ramenom. Injekcie sú bezbolestné a musia byť aplikované alergológom. Po injekcii nasleduje 30 - minútové sledovanie pacienta v ordinácii.
 

Sublingválne podanie: tento spôsob podania je novší, ale jeho výsledky sú podobné ako pri subkutánnej injekcii. Podanie alergénu prebieha doma, ráno pred raňajkami, tak, že sa alergén vo forme kvapiek alebo tabliet aplikuje priamo pod jazyk a nechá sa tam pôsobiť 2 minúty. Na dosiahnutie optimálnej účinnosti liečby je nutné dodržiavať predpísaný režim liečby.

To top