News

15/05/13
STALLERGENES OZNAMUJE EBITDA ZA ROK 2012 VO VÝŠKE 69,3 MILIÓNA EUR, ČO PREDSTAVUJE NÁRAST O 8 % A ZVÝŠENIE cash flow O 80 % NA 20,4 MIL. EUR

Antony, Francúzsko; 7. marca 2013 – 18.00

 

Správna rada na svojom...

[viac]
18/03/13
Výsledky hospodárenia za rok 2012

Tržby spoločnosti STALLERGENES vzrástli v roku 2012 vďaka vysokému nárastu...

[viac]
Pre sprístupnenie písomnej informácie pre používateľa humánneho lieku pre nevidiacich a slabozrakých volajte +421 244 372 371.

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI STALLERGENES SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Stallergenes je medzinárodná biofarmaceutická spoločnosť so sídlom vo Francúzsku, ktorá sa špecializuje na liečbu respiračných alergií pomocou alergénovej imunoterapie.

 

Stallergenes je významným hráčom na svojom trhu. Už v roku 1992 začala spoločnosť s vývojom prípravkov na  sublingválnu alergénovú imunoterapiu a teraz zostáva vedúcou spoločnosťou v tejto oblasti.

 

Od roku 2003 pracuje spoločnosť Stallergenes na programe Stalair ®, ktorého cieľom je vytvoriť novú terapeutickú triedu (sublingválne tablety) pokrývajúce najvýznamnejšie alergény zodpovedné za viac ako 80% všetkých respiračných alergií. Tieto sublingválne tablety alergénovej imunoterapie sú registrované ako špecializované produkty s vlastnosťami doloženými v súlade s požiadavkami EBM (Evidence Based Medicine).